poku 

261 alb 14 919 zobrazení 2 fanoušci
13 fotek, 30.1.2017, 304 zobrazení, přidat komentář
V prosinci loňského roku jsme si slibovali, že se brzy vrátíme do divadla. A svůj závazek jsme dodrželi. V pátek 27. ledna se uskutečnil náš zájezd na divadelní představení Mýdlový princ, uváděla jej scéna Boby Brno.
Představení, v němž zaznělo plno známých krásných písniček Václava Neckáře, bylo vtipné a zábavné a věříme, že se líbilo všem generacím, dětem, mladým i dospělým divákům.
Snad budeme stejně spokojeni také v březnu, kdy do Boby Brno jedeme znovu, tentokrát zhlédnout muzikál Angelika.
Jsme rádi, že v naší obci a blízkém okolí máme tolik občanů s kulturními zájmy. Není to v dnešní době tak úplně obvyklé.

Eva Čermáková
26 fotek, 21.1.2017, 251 zobrazení, přidat komentář
Začátkem ledna nás každoročně poctí svojí návštěvou členové Klubu českých turistů z Ivančic a okolí. Letos to bylo již popáté. Za krásného mrazivého počasí s několika kilometry v nohou se nejdříve zastavili u naší zvoničky, poté se vydali k prameni Bobravy a při zpáteční cestě si odpočinuli ve společenské místnosti obecního úřadu. Tam jsme si vzájemně popřáli a zavzpomínali na uplynulé roky. Bylo to velice příjemné setkání a doufám, že ne poslední.
Marie Jirglová
11 fotek, 19.1.2017, 252 zobrazení, přidat komentář
Tříkrálová sbírka navazuje na starou lidovou tradici. Již ve středověku se 6. ledna, v den Zjevení Páně, hrály hry na motivy biblického příběhu o třech mudrcích z Východu, kteří putovali do Betléma, aby se poklonili Ježíšovi a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato - symbolizující tři znaky moci a poslání Ježíše Krista. O několik století později obcházely chudé děti převlečené za krále dům za domem. U každých dveří zazpívaly a posvěcenou křídou napsaly tak dobře známé K + M + B + rok. Mohlo by se zdát, že se jednalo o iniciály křestních jmen králů – Kašpar, Melichar a Baltazar. Ovšem ve skutečnosti šlo o zkratku latinského Christus mansionem benedicat. Volně přeloženo: Kriste, žehnej tomuto domu. Za to zpravidla dostaly něco k jídlu, někde i menší finanční obnos.
Novodobá Tříkrálová sbírka, která se poprvé uskutečnila v roce 2000 a je součástí tradice, umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. I u nás v Rudce se vydali koledníci ke dveřím našich domovů aby poprosili o finanční příspěvek především pro klienty rajhradského hospice sv. Josefa a chráněného bydlení sv. Luisy. Jak sbírka dopadla v Rudce i okolních obcích se můžete podívat na obecních stránkách Rudky.
Upřímné díky patří všem koledníkům i dárcům za jejich dobrá srdce, ochotu a štědrost.
Za všechny, ke kterým pro jejich stav míří finanční prostředky, vám všem ze srdce děkuji.

Aleš Staněk
66 fotek, 9.1.2017, 405 zobrazení, přidat komentář
Na Nový rok, jak se již stalo tradicí, se sešli naši občané i několik přespolních před Obecním úřadem, aby se vydali se na vycházku k prameni Bobravy. Účast byla úctyhodná. Počasí bylo tentokrát pro vycházku jak stvořené. Malé zbytky sněhu a troška mrazu nám cestu zpříjemnily.
Popřáli jsme si a připili k novému roku a děti si pochutnaly na sladkostech, které našly pod ozdobeným stromečkem u pramene. Na závěr nás čekal teplý čaj na zahřátí.
Myslím, že se vycházka všem líbila a těšíme se na příští.
M.Jašová
109 fotek, 3.1.2017, 346 zobrazení, přidat komentář
Již tradičně se v Rudce o Vánocích, tentokrát na svátek sv. Štěpána odpoledne, sešla Svatá rodina s množstvím dalších postav a postaviček. Pannu Mariu s Josefem již po několikáté představovali Mariánka a Jeník Staňkovi, Ježíškem se letos na krátko stal tříměsíční Matyášek Čermák. Ve scénce dále nemohl chybět učený rabín - Aleš Staněk, děvče – Esterka Matoušková, která Josefovi ukázala správnou cestu, pastýři – Vítek, Ondra Staňkovi a Lukášek Řezanina, mladík Pavlík Staněk spěchající na trh, hospodští - Milan Čermák s Maruškou Sedláčkovou, ti zrovna ženili své dva syny - Jakuba Čermáka a Davida Konce, a tudíž nemohli poskytnout přístřeší Marii a Josefovi, hodné babičky v podání Aničky Hvězdové a Evy Čermákové. Tři králové ztvárnění Míšou, Vraťou a Mirkem Jirglovými se nezalekli hrozivě vyhlížejícího Heroda – Jana Kožnara, poslechli dobře míněnou radu anděla- Vašíka Staňka, poklonili se Jezulátku v Betlému a Heroda nechali Herodem. Vypravěči - Mirek Staněk a Jana Čermáková – vše uváděli a provázeli pěkným slovem a koledy by tak dobře nezněly, kdyby nebylo hudebního doprovodu Vojtíka Staňka. Všichni účinkující již po několikáté obětovali volný čas, aby divákům z blízka i daleka zpříjemnili sváteční chvíle, třeba je i trošku poučili o tom, jak se to v Betlémě před více než dvěma tisíci lety všechno seběhlo. Za to jim zcela jistě patří velké poděkování. Poděkovat můžeme samozřejmě i těm, kteří zrovna v letošním jubilejním představení nevystupovali, ale mohli jsme je vidět hrát a zpívat v předchozích letech.
Živý Betlém si neumíme představit bez živých zvířátek u jesliček. Za jejich dočasný příbytek a zapůjčení chceme poděkovat Hynkovi Dvořáčkovi, který také nikdy nezapomene udělat ohýnek pro naše malé pastýře, u kterého se mohou prokřehlí ohřát. A jak důstojný je příjezd Tří králů na běloušovi! Oblíbená Bobina manželů Blažkových je neodmyslitelnou součástí scénky. Děkujeme však i za ochotu, s jakou Blažkovi na koníkovi povozí velké i malé zájemce po skončení představení. Rekvizity již od rána instalují Vraťa Jirgl st., Josef Fukan, Mirek Čermák. Marie Jašová a Jirka Oplatek neúnavně fotografují.
A protože jsme se letos sešli už po desáté, patřilo velké poděkování a malý dárek nejenom účinkujícím, ale i dětem, které ztvárnily Jezulátko v předchozích letech. Vážíme si ochoty rodičů, kteří nám své malé poklady do jesliček zapůjčili. Byli to:
rok 2007 Natálka Trnková
rok 2008 Vítek Staněk
rok 2009 Ondra Fukan
rok 2010 Josífek Vala
rok 2011 Verunka Janíčková
rok 2012 Hanička Kožnarová
rok 2013 Honzík Matoušek
rok 2014 Anežka Jirglová
rok 2015 Barunka Matoušková
rok 2016 Matyášek Čermák

K pěknému odpoledni přispěli i diváci, kteří účinkující podpořili zpěvem pěkných koled a hlavně svou přítomností a potleskem.
Po ukončení svátečního programu se mohli všichni zahřát svařeným vínem nebo čajem. Výtěžek z finančních příspěvků vhozených do pokladničky v jesličkách bude zaslán neziskové organizaci kláštera na ulici Kamenná v Brně v prostorách sester Alžbětinek.

Marie Jirglová

P.S. Všichni dobře víme, že největší dík samozřejmě patří naší paní starostce Marii Jirglové, která nás po celých deset let neúnavně podporuje, chystá kostýmy i teplé nápoje, povzbuzuje milým slovem a úsměvem, přivádí pasáčky k jesličkám a zkrátka nechybí nikde, kde je jí potřeba.
vděční účinkující
52 fotek, 30.12.2016, 264 zobrazení, přidat komentář
Již po několikáté jsme se setkali soused se sousedem po štědrovečerní večeři u zvoničky. Popřáli jsme si pěkné svátky, pokochali jsme se pohledem na scenérii betlémského příbytku, v němž našla útočiště Panna Maria s Josefem a Ježíškem. I když jsme byli po večeři, nepohrdli jsme sladkým dárkem rozdávaným pro potěšení. Letos jsme si nesměle zazpívali i několik vánočních koled. Ty jsme pak znovu slyšeli na půlnoční mši svaté v kostele v Domašově, kam jsme se většinou pěšky odebrali. Cesta byla příjemná, svítily hvězdy a sníh nám dokresloval kulisu Vánoc. To se nám několik let zpátky nepoštěstilo.

Eva Čermáková
24 fotek, 23.12.2016, 271 zobrazení, přidat komentář
Ve středu 14. prosince 2016 se spojila celá Česká republika společným zpěvem koled již 6. ročníkem akce regionálních Deníků Česko zpívá koledy. Letos se zpívaly písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a Vánoce, Vánoce přicházejí.
V podvečerní čas v 18 hodin se občané, kteří vyšetřili čas, sešli u zvoničky. Příjemné bylo, že pro zpěváky byly připraveny texty koled napsané velkým písmem. Mirek Staněk udával tón a rytmus hrou na kytaru a tak se zpívalo zvesela.
Třeba se napřesrok přidá zpěváků více, hlavně rodiny s dětmi, jimž tradici a znalost českých koled chceme předávat.

Eva Čermáková
43 fotek, 22.12.2016, 256 zobrazení, přidat komentář
Posezení u adventního věnce se zamyšlením, živou hudbou a obrazy inzerovala pozvánka na dvě odpoledne o druhé a třetí adventní neděli. Málokdo asi věděl, co se z toho vyklube. Ale z hlasů v publiku bylo možno cítit pohodu a prožitek něčeho pěkného. A to přesto, že autor programu, který provázel slovem a hudbou s výrazovými obrázky, otevřel témata, která nebývají na společenských setkáních obvyklá. Od vzniku a smyslu adventu jako doby přípravy a čekání, potřeby sebereflexe, usmíření a pokání jsme se dostali i k vděčnosti za tolik krásných věcí, které máme na dosah a také k podstatě Vánoc jako Božího plánu záchrany člověka před zlem.
Poslech krásné hudby nám dopřáli zejména Vojtěch Staněk u piána a Věra Hvězdová s příčnou flétnou. Eva Čermáková přidala zajímavou prezentaci o vánočních způsobech a tradicích v jiných zemích. Protože jsme si také společně zazpívali a navíc se sešli v komorním a vyzdobeném prostředí společenské místnosti OÚ ve společnosti Jirglova punče, každý mohl odcházet s pohlazením po duši, inspirací v mysli a ideálně s nějakým reálným předsevzetím nebo vděčností.

Miroslav Staněk
62 fotek, 20.12.2016, 308 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 3. Listopadu odjeli místní hasiči na zájezd . První zastávka byla v Brně - Líšni,kde jsme navštívili v Zetor gallery stálou výstavu traktorů .Dále jsme pokračovali do Slavkova, kde se na náměstí konaly vánoční trhy.Zde jsme měli příležitost se potkat s uniformovanými nadšenci z celé Evropy,kteří se účastnili rekonstrukce bitvy u Slavkova. Výlet jsme ukončili při harmonice v Líšeňském pivovaru.
Miloš Kožnar
48 fotek, 8.12.2016, 338 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 3. prosince 2016 se ve společenské místnosti Obecního úřadu Rudka konalo Adventní tvoření (nejen pro děti) pořádané skautkami a skauty z Domašova. Pro návštěvníky bylo přichystáno několik dílniček, kde si mohli vyrobit nejrůznější vánoční dárky a dekorace – vánoční přání, svíčky z včelího vosku, náušnice z korálků, originální plátěné tašky, dekorace v podobě origami z ubrousků, dřevěných ozdob na stromeček, sněhuláků z kovových vršků aj. Předvánoční atmosféru dotvářela nejen poklidná instrumentální hudba, ale také pečení lineckého cukroví a zdobení perníčků, které si mohl každý vyzkoušet. Dárečky jistě udělají radost všem obdarovaným, protože právě vlastnoručně vyrobené dárky, do kterých vložíme své úsilí, fantazii a čas, potěší nejvíc. Nezapomeňme však, že to není jen o tom, jakou věc dostaneme, ale především o pocitu, jaký z toho máme my i ti druzí.
Věříme, že každý si našel to, co se mu líbí, měl možnost naučit se něco nového a zároveň nelitoval takto stráveného sobotního odpoledne. Moc děkujeme za účast, snad se nám podaří akci zopakovat i příští rok a třeba z ní udělat každoroční tradici.
Skautky Domašov
(Adéla Matoušková, Barbora Oplatková, Eliška Halabalová, Lenka Kuchyňková, Maria Staňková, Michaela Řezaninová, Nikola Staňková, Alexandra Pokorná)
12 fotek, 5.12.2016, 288 zobrazení, přidat komentář
V pátek 2. prosince 2016 jsme se spoluobčany z Rudky navázali na naši oblíbenou tradici divadelních zájezdů. Hudební scéna Městského divadla Brno nabízí po celý adventní čas pohádkově laděný muzikál Mary Poppins.
Pohádkové příběhy k Vánocům patří a do divadla se vydali zástupci všech věkových kategorií. A jsme si jisti, že všechny představení plné krásných tanečních vystoupení, veselých písniček, ale i moudrých a laskavých slov potěšilo. Když nám Mary nad hlavami odlétala, byli jsme docela smutní.
Vypadá to, že do divadla zavítáme i napřesrok, protože už cestou zpět se někteří divadelníci ptali, kdy pojedeme do divadla znovu.
Eva Čermáková
94 fotek, 4.12.2016, 380 zobrazení, přidat komentář
"Advent právě začíná, to doba předvánoční......", těmito slovy adventní písničky zahájila Bobravanka slavnostní rozsvěcení našeho stromečku, který nám jako vždy pěkně nazdobil Roman Trnka, u zvoničky v neděli 27.11.2016 . Význam adventu a vánoc nám pěkným slovem přiblížil pan farář Dominik, poté s krásným pásmem básniček a písniček vystoupily děti z místní školky a nakonec tradičně stromeček " přivítala" paní Kédová. A u teplého čaje a svařeného vína jsme si společně ještě popovídali a zazpívali v naší společenské místnosti .
Všem, kteří se podíleli na této akci patří velké poděkování.
8 fotek, 1.12.2016, 233 zobrazení, 1 komentář
Teplárny Brno a společnosti Hlívenka, sociální podnik a Advantage Consulting v podnikatelském sektoru, město Boskovice, obec Rudka, Stření škola Brno, Charbulova a spolek AIDED v sektoru veřejném – to jsou letošní držitelé Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Ocenění předal hejtman Bohumil Šimek na slavnostním večeru 29. listopadu 2016 v rámci IV. ročníku konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" v Brně.
Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají. Zúčastnit se mohou jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. Na realizaci soutěže, do které se letos přihlásilo 23 organizací, se podílí Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Rada kvality ČR.
135 fotek, 25.11.2016, 454 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 19.11.2016 se letos již popáté v místnosti nad obecním úřadem rozezněly koledy, zavoněl svařák a zavládla sváteční předvánoční atmosféra. Návštěvníci měli možnost zakoupit si krásné vánoční dárečky z patchworku, látek, háčkované výrobky, dekorace, svíčky, perníky, šperky, keramiku a různé dobrůtky. Všechny moc bavila výroba krásných svícnů, vánočních přáníček, taštiček, pískových mandal a nechyběly ani oblíbené výtvory ze slaného těsta.
U baru vedl oblíbený nealkoholický punč s ovocem, svařené víno a z jídla uzené masíčko na grilu a již vyhlášené „rócké pekáče“.
Návtěvnost byla opravdu obrovská a tak doufáme, že jsme všem zpříjemnili deštivou sobotu, a že z jarmarku odcházeli všichni spokojeni a příjemni naladěni na nadcházející vánoční svátky.
Krásný adventní čas a veselé Vánoce přeje Iva Vězdová
125 fotek, 24.11.2016, 344 zobrazení, přidat komentář
Letos nás sv. Martin nezklamal a s bílou nadílkou si pospíšil už před svým svátkem. Také v sobotu, kdy se u nás v obci jeho svátek slavil, byla pěkná zima. Přesto počasí lidi neodradilo a přišli.
Tentokrát jsme uspořádali lampionový průvod částí vesnice, během kterého jsme viděli dvě hrané vsuvky na připomenutí, kdo sv. Martin vlastně byl a jaký odkaz nám zanechal. Pak už se všichni mohli odebrat na OÚ a tam se občerstvit.

Ing.arch.Jana Staňková
42 fotek, 21.11.2016, 249 zobrazení, přidat komentář
Ve čtvrtek 27. října navečer jsme se sešli v obecním domě k zajímavé besedě s redaktory Českého rozhlasu Brno.
Osobně jsme tak poznali Jaromíra Ostrého, ředitele brněnské rozhlasové stanice, Josefa Veselého, redaktora, moderátora a autora známých nám pořadů a Jiřího Kokmotose, šéfredaktora brněnského vysílání. Tři hodiny poutavého a veselého povídání o redaktorské práci, o příhodách z vysílání a přípravě různých pořadů uběhly nepozorovaně rychle. Zvláštní pozornosti se pak těšil pořad “Toulky českou minulostí”, jeho příprava a zážitky autora pana Veselého z natáčení. Vděčný potlesk nás přítomných a poděkování paní starostky Marušky Jirglové doprovázel pak loučení s milými hosty.

Karel Vinohradský
31 fotek, 19.11.2016, 308 zobrazení, přidat komentář
Televizní studio Brno natáčí film o řeckých emigrantech „Můj strýček Archimedes“.
Hlavní děj filmu se odehrává v Brně, ale filmaři se přesunuli i k nám do Rudky. Pro natáčení schůze KSČ si vybrali místní hospůdku .
Podle scénáře Petra Hudského film režíruje George Agathonikiadis. Ve filmu hrají Ondřej Vetchý , Miroslav Donutil či Veronika Freimanová, jednu z menších rolí má Daniela Zbytovská.
Na televizní obrazovky se film dostane pravděpodobně příští rok.
13 fotek, 18.11.2016, 189 zobrazení, přidat komentář
V páteční říjnový podvečer se zájemci o regionální historii sešli ve společenské místnosti obecního úřadu, aby si poslechli přednášku pana M. Staňka z Rosic. Jeho tatínek patřil k významným prvorepublikovým pilotům a asi byl první z rosických občanů, jehož profesní dráha se touto cestou ubírala.
V prezentaci, jíž nás pan Staněk provázel, jsme si mohli přečíst o životních osudech jeho otce Bohumila a viděli jsme také mnoho zajímavých fotografií. Dozvěděli jsme se i o dalších letcích, kteří jsou s městem Rosice spojeni. A se svým rogalem se nám představil též syn pana Staňka, Mirek, kterého někdy můžeme nad svými hlavami spatřit.
Závěrem jsme díky videu natočenému z letadla viděli skoro celou republiku z ptačí perspektivy. Hrady, města, dálnice, pole, řeky, lesy. Naše republika je krásná ze země i z výšky!
Pan Staněk jistě věnoval přípravě prezentace spoustu času. Za jeho vystoupení mu patří náš dík.

Eva Čermáková
105 fotek, 8.11.2016, 254 zobrazení, přidat komentář
Krajina nás obklopuje, je součástí našeho života, spoluutváří to, čemu říkáme domov. K tomuto obrazu neodmyslitelně patří aleje. Jednu z nich si v sobotu 22.10.2016 vysázeli místní občané společně se skupinou nadšenců ze společnosti Větvení podél polní cesty v lokalitě "Močítka". Bylo vysázeno celkem 42 stromů třešní a hrušní starých odrůd. V krásném podzimním odpoledni šla práce hezky od ruky a vládla příjemná atmosféra.
Všem, kteří se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli, patří velké poděkování.
Výsadba byla realizována díky finanční podpoře dárců, kteří přispěli Větvení na výsadbu stromů v oblasti Vysočiny. Dárcům moc děkujeme!
A pokud se někdo z nás rozhodne další výsadbu stromů na Jižní Moravě nebo Vysočině podpořit, může tak učinit zakoupením dárkových poukazů přímo na naší obci, nebo u společnosti Větvení.

Marie Jirglová
98 fotek, 28.10.2016, 274 zobrazení, přidat komentář
Moc Vás zdravím Róčtí draci a dráčci, saně a sáněčky, já drak Kvadrát Vám chci vzdát hold a poděkovat za hojnou účast na letošní Velké Drakiádě, která se konala poprvé v neděli 9. 10. a po druhé také v neděli 16. 10. L.P. 2016. A to u Boží muky nad naší domovskou vesničkou Rudkou potom co jste se po obídku vyspinkali.
Proč dvakrát? No protože nefoukal ten správný vítr do našich křídel a tak jsme v prvním termínu jen tak nacvičovali a běhali a běhali. I tak jsme se při prvním zahřívacím letu nasmáli a snad jsme si i užili krásné nedělní odpoledne. Na zahřátí jsme popíjeli teplý čaj a velcí draci a saně měli i něco ostřejšího. A pro Vás dráčci a sáňky byly samé sladké dobroty. A také ocenění za nejkrásnější let a nejdelší let a další a další. No, podzim pomalu končí a vlády se ujme paní zima a my drakové se uložíme k zimnímu spánku a budeme čekat až na podzimní větrné počasí. Tak hezky odpočívejte. Já se na Vás budu těšit. Za rok na shledanou. DRAK KVADRÁT.

Ještě bych chtěl moc poděkovat všem , kdo se na uvedené akci podíleli a pomohli s její realizací. MOC DĚKUJI
A tady je pár foteček od Marušky aby jste měli na co vzpomínat.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.